Política de privacitat

​VORAMAR TRADE SL, amb CIF B62193347, i domicili a CARRER PABLO IGLESIAS 11, VILADECANS (08840), BARCELONA i amb correu electrònic info@voramartrade.com i telèfon 936474001.

Responsable de protecció de dades

El titular és el responsable de les dades personals que són recollides per la navegació i ús d'aquesta web conforme als requisits establerts pel REGLAMENT (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques així com conforme a la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE).
En utilitzar aquest lloc web entenem que ha llegit i comprès la informació que s'exposa en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Política de protecció de dades
El responsable aplica el principi de responsabilitat activa en el tractament de les dades de caràcter personal, mantenint una constant posada al dia i una promoció de la millora contínua del sistema de protecció de dades conforme als requisits legals exigibles, garantint en tot cas:
• el respecte a les llibertats i els drets fonamentals de les persones físiques
• que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent
• que les dades tractades són exactes, adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per les quals són recollides
• que les finalitats per les quals són recollides són explícites i legítimes i que no són tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats
La finalitat d'aquest document és informar els usuaris sobre què fem amb les seves dades personals, com es recullen, per a què s'utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació legal necessària establerta per la normativa vigent.

Dades recollides, finalitat i licitud
Les dades de caràcter personal tractades són les aportades pels usuaris a través dels formularis disponibles en aquest lloc web i són les mínimes exigibles per poder:
• enviar-li informació sobre els nostres productes / serveis
• atendre consultes
• tramitar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l'estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la prestació del servei realitzat a través d'aquest lloc webAquestes finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades recollides per la normativa vigent: per a l'execució d'un contracte o la prestació d'un servei als usuaris, per al compliment d'obligacions legals, per l'interès legítim i amb el consentiment dels usuaris.

Formularis web
Les dades personals recollides a través del formulari web de contacte s'utilitzen per poder atendre qualsevol consulta que l'usuari faci a través del mateix.
Les dades personals recollides en el formulari de comandes tenen la finalitat de tractar les dades necessàries per a la correcta gestió de les seves comandes. 
El tractament de les dades està legitimat pel consentiment que vostè ens presta en acceptar expressament les condicions del tractament informades a través d'aquesta política de privacitat.

Destinataris de les dades
Les dades de caràcter personal obtingudes a través dels formularis web són registrades i conservades en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament.
Les seves dades personals no seran comunicades a tercers, amb l'excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació del servei o l'execució del contracte sigui necessari comunicar les seves dades a tercers per poder efectuar el pagament (passarel·les de pagament), així com gestionar les entregues dels productes (transportistes) emparada aquesta cessió en les necessitats del servei.Pagament mitjançant altres passarel·les de pagament, recomanem a l'usuari que llegeixi la política de privacitat per entendre com maneja la informació personal, per exemple:
• Redsys Servicios de Procesamiento, S.L. (“Redsys”), amb domicili a Madrid, carrer Francisco Sancha, número 12, i amb C.I.F. número B-85955367, que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Redsys ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit.
Pot veure la seva política de privacitat a: https
.redsys.es/legal/20180223_politica_de_privacidad_web_publica_redsys.pdf
• PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), la política de privacitat de la qual estableix les mesures de seguretat adequades per al correcte tractament de les dades personals dels usuaris.
Pot veure la seva política de privacitat a: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES#1Per als casos en què la comunicació de dades a tercers no estigui emparada en les bases legals establertes a l'apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris només es realitzarà si l'usuari ha donat el seu consentiment exprés. Es mantenen uns criteris estrictes de selecció d'encarregats de tractament i el compromís contractual amb cadascun d'ells per complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.En el cas que existeixin transferències internacionals de dades VORAMAR TRADE SL garantirà que la transferència de les seves dades personals es realitza de conformitat amb les lleis de privacitat aplicables i, en particular, que s'apliquen les mesures contractuals, tècniques i organitzatives necessàries, com les clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea. Pot obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals de la nostra organització sol·licitant-la al mail: info@voramartrade.com o accedint a través del següent enllaç: https://consultoria.virtualsolutions.es/APP/DOCUMENTACION/ACTIVIDADES_TRATAMIENTO/VISTA_WEB/41920/46112684126817

Mesures tècniques i organitzatives de protecció de dades
Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la confidencialitat i la conservació de les dades personals obtingudes a través de la web.
Les dades personals recollides des de la web són tractades mitjançant protocol HTML amb certificat SSL vàlid.
El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc. està capacitat per a això, format i compromès amb aquesta política de protecció de dades.

Conservació de les dades
Les dades de caràcter personal obtingudes a través del formulari de contacte seran conservades el temps necessari per atendre la sol·licitud/consulta realitzada.
Les dades de caràcter personal obtingudes a través del formulari de comandes seran conservades mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Vençuda la relació contractual mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessària la seva recuperació.
En cas que hagi acceptat expressament l'enviament d'informació comercial conservarem les seves dades de contacte fins que vostè ens comuniqui la seva decisió d'anul·lar aquests enviaments comercials.

Informació sobre l'existència de decisions automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils)
Normalment no adoptem decisions automàtiques, però quan ho fem deixarem clar que s'està adoptant aquest tipus de decisió. No obstant això, VORAMAR TRADE SL, amb CIF B62193347 recull diversos apartats dedicats a la personalització de serveis per tal de mostrar publicitat personalitzada en ingressar al seu lloc web i també per a l'enviament de comunicacions personalitzades.
VORAMAR TRADE SL, amb CIF B62193347 reconeix la possibilitat de la realització de perfils per millorar la seva oferta de productes o personalitzar l'enviament d'ofertes comercials o donar un tracte més personalitzat al client.

Oposició a que les dades siguin tractades amb finalitats publicitàries
Si va donar el seu consentiment per a què utilitzessin les seves dades amb finalitats publicitàries i no desitja seguir rebent publicitat, pot revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i a través de l'enviament d'un correu electrònic al mail del responsable info@voramartrade.com.

Canvis en la Política de Privacitat
És possible que modifiquem la informació continguda en aquesta Política de Privacitat i Cookies quan ho considerem convenient. En cas que ho fem, li ho notificarem per diferents vies a través de la Plataforma (per exemple, a través d'un banner, un pop-up o una notificació push), o fins i tot li ho comunicarem a la seva adreça de correu electrònic quan el canvi en qüestió sigui significatiu per a la seva privacitat, de manera que pugui revisar els canvis, valorar-los i, si escau, oposar-se o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, li suggerim que revisi aquesta Política de Privacitat i Cookies de tant en tant per si hi hagués canvis menors o introduïm alguna millora interactiva.